شکسته ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

شکسته: ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

پشت پرده خفتگیری‌های شبانه روی پل‌های هوایی چیست؟

فقدان مطالعات مورد نیاز در ایجاد و گسترش محدوده طرح ترافیک و همچنین جا نمایی غیر اصولی بیلبوردهای شهری باعث ایجاد ناامنی شبانه در محدوده بازار و پل های عابر..

ادامه مطلب

چند نفر خبر رسان تلگرام را پاک‌کرده‌اند؟

رییس شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه میزان ترافیک بین المللی خبر رسان ها با کم کردن برآوردی ۶۷ درصد مواجه شده است هست، گفت: تاکنون ۲۲ میلیون راه اندازی ..

ادامه مطلب

جزییات جرایم + اجرای طرح خاص برخورد با اضافه بار کامیون‌ها در پایتخت

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ از اجرای طرح خاص برخورد با تخلف اضافه بار کامیون‌ها در مبادی ورودی شهر پایتخت کشور عزیزمان ا..

ادامه مطلب