شکسته ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

شکسته: ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

در حاشیه حضور تتلو در جمع اصولگرایان و دفاع دلواپسان از این هم نشینی، مسعود ماهینی این کارتون را در نیش خط منتشر کرد.

تو بغبغوی کی بودی؟

تو بغبغوی کی بودی؟

عبارات مهم : ماهینی

در حاشیه حضور تتلو در جمع اصولگرایان و دفاع دلواپسان از این هم نشینی، مسعود ماهینی این کارتون را در نیش خط منتشر کرد.

تو بغبغوی کی بودی؟

واژه های کلیدی: ماهینی | کارتون | در حاشیه | اصولگرایان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs