شکسته ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

شکسته: ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث زلزله 5.2 ریشتری کرمان را لرزاند

به گزارش ایلنا، محل وقوع این زمین لرزه استان کرمان، حوالی کوهبنان(کرمان) بود که بر اثر این زمین لرزه بسیاری از مردم از منزل های خود خارج شده است و در سطح خیابان

زلزله 5.2 ریشتری کرمان را لرزاند

زلزله 5.2 ریشتری کرمان را لرزاند

عبارات مهم : زلزله

دقایقی پیش زلزله ای به بزرگی 5.2 در مقیاس ریشتر استان کرمان را لرزاند.

به گزارش ایلنا، محل وقوع این زمین لرزه استان کرمان، حوالی کوهبنان(کرمان) بود که بر اثر این زمین لرزه بسیاری از مردم از منزل های خود خارج شده است و در سطح خیابان ها حضور یافتند.

زلزله 5.2 ریشتری کرمان را لرزاند

گزارش مقدماتی زمین لرزه به این شرح است:

بزرگی: 5.2 ریشتر

به گزارش ایلنا، محل وقوع این زمین لرزه استان کرمان، حوالی کوهبنان(کرمان) بود که بر اثر این زمین لرزه بسیاری از مردم از منزل های خود خارج شده است و در سطح خیابان

محل وقوع: استان کرمان – حوالی کوهبنان(کرمان)

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: 1396/09/30 20:34:44

طول جغرافیایی: 56.28

عرض جغرافیایی: 31.38

زلزله 5.2 ریشتری کرمان را لرزاند

عمق زمین لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک ترین شهرها:

3 کیلومتری کوهبنان (کرمان)

به گزارش ایلنا، محل وقوع این زمین لرزه استان کرمان، حوالی کوهبنان(کرمان) بود که بر اثر این زمین لرزه بسیاری از مردم از منزل های خود خارج شده است و در سطح خیابان

27 کیلومتری کیانشهر (کرمان)

51 کیلومتری راور (کرمان)

نزدیکترین مراکز استان:

زلزله 5.2 ریشتری کرمان را لرزاند

143 کیلومتری کرمان

191 کیلومتری یزد

واژه های کلیدی: زلزله | کرمان | استان کرمان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs