شکسته ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

شکسته: ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نمودار + بالاترین رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران

در آذرماه امسال واحدهای مسکونی واقع در منطقه ۵ با میانگین ۶ میلیون تومان در هر متر مربع بیشترین میانگین رشد را نسبت به سایر مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران

نمودار + بالاترین رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران

بالاترین رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران+ نمودار

عبارات مهم : ایران

در آذرماه امسال واحدهای مسکونی واقع در منطقه ۵ با میانگین ۶ میلیون تومان در هر متر مربع بیشترین میانگین رشد را نسبت به سایر مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داشتند.

به گزارش ایسنا، با زیاد کردن معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که در آذرماه به ۵۰ درصد زیاد کردن نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید، قیمت در بعضی مناطق که از تقاضا و سرانه خدماتی مناسبی برخوردار بودند نسبت به سایر مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد کردن پیدا کرد؛ به طوری که در این ماه بیشترین رشد میانگین قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ معادل ۲۴.۴ درصد زیاد کردن تعلق گرفت. کمترین میزان رشد نیز در منطقه ۱۶ با ۵.۳ درصد زیاد کردن به ثبت رسید.

نمودار + بالاترین رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران

در آذرماه سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد زیاد کردن نشان می دهد. میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی نیز ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد رشد نشان داد.

توزیع تعداد معاملات نیز حاکی از آن است منطقه ۵ با سهم ۱۴.۹ درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادها را به خود تخصیص داده شده است داده هست. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱.۴ و ۹.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی مشمول بر مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱۰، ۷، ۳، ۱ و ۱۵) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۹ درصد از کل تعداد معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

در آذرماه امسال واحدهای مسکونی واقع در منطقه ۵ با میانگین ۶ میلیون تومان در هر متر مربع بیشترین میانگین رشد را نسبت به سایر مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران

از سوی دیگر بیشترین میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده است معادل ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته هست. با این حال رشد قیمت در منطقه ۱۸ بالاتر از منطقه ۱ بوده؛ آیا که ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۳ و ۷.۱ درصد زیاد کردن یافته است.

واژه های کلیدی: ایران | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نمودار + بالاترین رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران

نمودار + بالاترین رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs