شکسته ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

شکسته: ایران ماشین قالیباف استراتژی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی چند نفر خبر رسان تلگرام را پاک‌کرده‌اند؟

رییس شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه میزان ترافیک بین المللی خبر رسان ها با کم کردن برآوردی ۶۷ درصد مواجه شده است هست، گفت: تاکنون ۲۲ میلیون راه اندازی خبر رس

چند نفر خبر رسان تلگرام را پاک‌کرده‌اند؟

چند نفر خبر رسان تلگرام را پاک کرده اند؟

عبارات مهم : تلگرام

رییس شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه میزان ترافیک بین المللی خبر رسان ها با کم کردن برآوردی ۶۷ درصد مواجه شده است هست، گفت: تاکنون ۲۲ میلیون راه اندازی خبر رسان های داخلی داشتیم که از این تعداد ۸.۵ میلیون کاربر فعال هستند.

رسول سراییان در گفت وگو با ایسنا با اعلام اینکه میزان ترافیک بین الملل خبر رسان ها با کم کردن برآوردی ۶۷ درصدی مواجه شده است هست، گفت: میزان پست های ارسالی در کانالهای خبر رسان تلگرام کم کردن ۴۰ درصدی را نمایش می دهد.

وی افزود: میزان دیدار از پست های تلگرامی مجموعا کاهشی ۷۰ درصدی از وقت شروع مهاجرت داشته که ۵۰ درصد آن مربوط به وقت فیلتر شدن این خبر رسان است.

چند نفر خبر رسان تلگرام را پاک‌کرده‌اند؟

سراییان با اشاره به اینکه داخلی ها مجموعا تاکنون ۲۲ میلیون راه اندازی داشته اند، اظهار کرد: از این تعداد حدود ۸.۵ میلیون کاربر فعال هستند و تاکنون پهنای باندی معادل ۴۰ گیگ را به خود جذب کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: با فیلترشدن تلگرام، شاهد مهاجرت معنادار به سمت سایر خبر رسانهای خارجی نیز نبودیم. برآوردها نیز نشان می دهد یک میلیون نفر هم کاملا این خبر رسان را از بین بردن کرده اند.

رییس شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه میزان ترافیک بین المللی خبر رسان ها با کم کردن برآوردی ۶۷ درصد مواجه شده است هست، گفت: تاکنون ۲۲ میلیون راه اندازی خبر رس

واژه های کلیدی: تلگرام | میلیون | تلگرام ک | پست های تلگرامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs